top of page

La Junta Directiva

La nostra entitat està dirigida per una junta directiva, formada per socis actius i no actius. El seu principal objectiu és la gestió global de l'entitat i coordinar les nostres seccions per tal de funcionar d'una manera integral i coordinada.

Per part de dur a terme totes les accions planificades, la junta directiva es reuneix amb els caps de colla de les nostres seccions. És en aquestes reunions on es coordinen totes les activitats i es projecta una acció conjunta com a entitat.

bottom of page